Návod pro montáž svépomocí tepelného čerpadla CSTAir mono 9,5-22 kW

s vnitřní jednotkou, akumulační nádobou a TUV

Obrázek a)

Jako první je potřeba připravit místo pro umístění tepelného čerpadla ( základy nebo konzole na zeď) a stavební otvory-prostupy pro protažení potrubí a kabelů.

Naše sada pro připojení tepelného čerpadla svépomocí obsahuje vše potřebné pro propojení tepelného čerpadla, vnitřní jednotky, akumulační nádoby a boileru viz obrázek 1, 2, 3. veškeré propoje mezi jednotlivými fitinkami je realizováno pomocí nerezového vlnovce z důvodu jednoduché instalace.

Obr. 1

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 3

Veškeré šroubované spoje je potřeba natěsnit teflonovou nití, jednotlivé sestavy pak našroubovat do příslušných výstupů tepelného čerpadla, vnitřní jednotky, akumulační nádoby a TUV viz. obr. 1.

Obrázek b)

Pak lze přistoupit k naměření, dělení a ohýbání nerezového vlnovce.

Systém ohýbání nerezového vlnovce je znázorněn na obr. 4, 5, 6.

Poloměr ohybu by neměl být menší než 5 cm.

Obr. 4

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 7

Dělení nerezového vlnovce je velice jednoduché viz. obr. 7, systém je stejný jako u dělení měděných trubek.

Před osazením koncovek na vlnovec je vhodné navléct izolaci.

Obrázek c)

Systém utěsnění a připojení k fitinkám je pomocí dvou těsnících okroužků nerezového kroužku a převlečné matice. Pro jeden spoj je potřeba třech prohlubní v nerezovém vlnovci na které se nasadí okroužky a podložka a poté se jednoduše dotáhnou převlečnou maticí k protikusu ( obr. 8, 9, 10).

Obr. 8

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 10

Nerezový vlnovec by měl být na několika místech ukotven, aby nedocházelo k rozkmitání.

Po propojení a dotažení všech komponent je potřeba provést tlakovou zkoušku.

Tento návod si můžete zobrazit ve formátu PDF zde.