Porovnání účinností tepelných čerpadel

Moderní tepelná čerpadla které dodáváme, jsou schopna vyrobit až 5 kWh tepla z 1 kWh dodané elektrické energie. Tepelné čerpadlo není perpetum mobile ani neovlivní, kolik energie potřebuje domácnost pro vytápění, ale výrazně sníží spotřebu energie dodané ze sítě díky své účinnosti.

  • Pokud máte např. starší dům o ploše 150 m2 s nízkou mírou zateplení, ve kterém žijí 4 osoby, pohybuje se celková roční energetická náročnost kolem 27 MWh (z toho 21 MWh na vytápění, 3 MWh na ohřev teplé vody a 3 MWh na provoz spotřebičů).
  • Po pořízení tepelného čerpadla budete i nadále potřebovat ročně 24 MWh na vytápění a ohřev vody.
  • Tepelnému čerpadlu k tomu ale bude stačit dodat ročně pouze 7 MWh ze sítě a ostatní energii jen přenese z venkovního vzduchu.

Příklady předpokládaných ročních nákladů na vytápění a ohřev TUV v domech s různými tepelnými ztrátami.

Tepelné ztráty budovy

5 kW

10 kW

10 kW

15 kW

15 kW

20 kW

Teplota vytápěné vody

35 °C

35 °C

55 °C

35 °C

55 °C

55 °C

Přibližná roční potřeba energie

12 MWh

19 MWh

19 MWh

26 MWh

26 MWh

34 MWh

Cena elektřiny 

6 000 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

Předpokládané náklady

15 287 Kč

24 204 Kč

32 665 Kč

33 121 Kč

44 699 Kč

58 453 Kč

„Tepelné čerpadlo instalované do domu o tepelné ztrátě 10 kW ušetří oproti plynovému kotli přes 21 000 korun ročně.“

Tip: Na výpočet potřeby elektrické energie v otopné soustavě s tepelným čerpadlem se můžete podívat na odborný portál TZB-info.

Náklady na vytápění tepelným čerpadlem při známé spotřebě černého uhlí

Roční spotřeba černého uhlí

3000 kg

3500 kg

Účinnost zařízení

70

70

70

70

Teplota vytápěné vody

45 °C

55 °C

45 °C

55 °C

Cena elektřiny 

5000 Kč

5000 Kč

5000 Kč

5000 Kč

Přibližné náklady na vytápění tepelným čerpadlem

20 783 Kč

24 417 Kč

24 247 Kč

28 487 Kč