Porovnání účinností tepelných čerpadel

Moderní tepelná čerpadla které dodáváme, jsou schopna vyrobit až 5 kWh tepla z 1 kWh dodané elektrické energie. Tepelné čerpadlo není perpetum mobile ani neovlivní, kolik energie potřebuje domácnost pro vytápění, ale výrazně sníží spotřebu energie dodané ze sítě díky své účinnosti.

  • Pokud máte např. starší dům o ploše 150 m2 s nízkou mírou zateplení, ve kterém žijí 4 osoby, pohybuje se celková roční energetická náročnost kolem 27 MWh (z toho 21 MWh na vytápění, 3 MWh na ohřev teplé vody a 3 MWh na provoz spotřebičů).
  • Po pořízení tepelného čerpadla budete i nadále potřebovat ročně 24 MWh na vytápění a ohřev vody.
  • Tepelnému čerpadlu k tomu ale bude stačit dodat ročně pouze 7 MWh ze sítě a ostatní energii jen přenese z venkovního vzduchu.

Příklady předpokládaných ročních nákladů na vytápění a ohřev TUV v domech s různými tepelnými ztrátami.

Tepelné ztráty budovy

5 kW

10 kW

10 kW

15 kW

15 kW

20 kW

Teplota vytápěné vody

35 °C

35 °C

55 °C

35 °C

55 °C

55 °C

Přibližná roční potřeba energie

12 MWh

19 MWh

19 MWh

26 MWh

26 MWh

34 MWh

Cena elektřiny 

6 000 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

6 000 Kč

Předpokládané náklady

15 287 Kč

24 204 Kč

32 665 Kč

33 121 Kč

44 699 Kč

58 453 Kč

„Tepelné čerpadlo instalované do domu o tepelné ztrátě 10 kW ušetří oproti plynovému kotli přes 21 000 korun ročně.“

Tip: Na výpočet potřeby elektrické energie v otopné soustavě s tepelným čerpadlem se můžete podívat na odborný portál TZB-info.

Náklady na vytápění tepelným čerpadlem při známé spotřebě černého uhlí

Roční spotřeba černého uhlí

3000 kg

3500 kg

Účinnost zařízení

70

70

70

70

Teplota vytápěné vody

45 °C

55 °C

45 °C

55 °C

Cena elektřiny 

5000 Kč

5000 Kč

5000 Kč

5000 Kč

Přibližné náklady na vytápění tepelným čerpadlem

20 783 Kč

24 417 Kč

24 247 Kč

28 487 Kč

 

Účinnost tepelného čerpadla vzduch voda