Členství v síti ICZT

Dne 20.12.2010 podepsali zástupci naší společnosti Dohodu o členství v síti výrobců, konstruktérů, projektantů, servisních techniků a dalších odborníků zaměřených na zařízení malých a středních výkonů, určených na vytápění budov spalujících především fosilní paliva a biomasu. Tato dohoda umožňuje využít služeb Inovačního centra pro zdroje tepla (ICZT) v oblasti vývojové a zkušební činnosti, odborného poradenství a konzultací, stejně tak akreditovaných zkoušek dle normativních požadavků a poradenství v oblasti průmyslových práv. Více o projektu ICZT na www.iczt.cz.