Změna názvu společnosti

V dubnu 2015 z rozhodnutí vlastníků společnosti došlo ke zkrácení názvu společnosti na CSTfire s.r.o. Jedná se pouze o změnu názvu, vlastnická struktura společnosti zůstává nezměněna.